Příprava na zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky

Chystáte se na mezinárodní střední školu, či vysokou školu, kde se skládají přijímací zkoušky z angličtiny? S takovou přípravou máme rozsáhlé zkušenosti a u zkoušek 100% úspěšnost. Díky spolupráci s mezinárodními školami v Praze a okolí známe podrobně průběh i nároky přijímacího řízení. Co naše příprava zahrnuje?

  • poradenství ohledně výběru školy
  • pečlivá příprava na konkrétní přijímací řízení – mnoho škol do výběrového řízení zahrnuje, kromě klasického testu, i pohovor v angličtině, na který vás důkladně připravíme
  • komplexní zopakování, doplnění a procvičení gramatiky
  • pravidelné testování za použití testů z předešlých ročníků
  • osvojení strategie skládání konkrétní přijímací zkoušky
  • kontaktování dané školy a asistence při průběhu jednání

Zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní, posuzují také schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Příprava na takový typ zkoušky je velice specifiská, jak vám pomůžeme?

  • systematická příprava a rozvoj požadovaných dovedností
  • osvojení strategie skládání konkrétní zkoušky
  • studijní plán připravený vám na míru

Nechte si vytvořit Váš studijní plán na míru na info@extra-mile.cz