Příprava na zkoušky

priprava-na-zkousky.png

 

Příprava na maturitu

Čeká vás letos maturita? S námi se na ni připravíte opravdu důkladně. Nabízíme vám kurz, ve kterém se seznámíte s formátem i nároky na státní maturitní zkoušku. Co všechno kurz nabízí?

 • zaměření na zvládnutí jazyka v požadované úrovni B1 ve všech čtyřech jazykových dovednostech – čtení, psaní, mluvení a poslech
 • komplexní zopakování a procvičení gramatiky
 • příprava na náročné situace, otázky a cvičení, které na studenty u státní maturity z anglického jazyka čekají
 • osvojení všech důležitých strategií pro úspěšné složení zkoušky, kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů
 • pravidelné testování pro sledování pokroku studentů i pro podrobné seznámení s formátem maturitního testu
 • průběžné sledování spokojenosti studentů a efektivity výuky

Příprava na přijímací zkoušky

Chystáte se na mezinárodní střední školu, či vysokou školu, kde se skládají přijímací zkoušky z angličtiny? S takovou přípravou máme rozsáhlé zkušenosti a u zkoušek 100% úspěšnost. Díky spolupráci s mezinárodními školami v Praze a okolí známe podrobně průběh i nároky přijímacího řízení. Co naše příprava zahrnuje?

 • poradenství ohledně výběru školy
 • pečlivá příprava na konkrétní přijímací řízení – mnoho škol do výběrového řízení zahrnuje, kromě klasického testu, i pohovor v angličtině, na který vás důkladně připravíme
 • komplexní zopakování, doplnění a procvičení gramatiky
 • pravidelné testování za použití testů z předešlých ročníků
 • osvojení strategie skládání konkrétní přijímací zkoušky
 • kontaktování dané školy a asistence při průběhu jednání

Zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní, posuzují také schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Příprava na takový typ zkoušky je velice specifiská, jak vám pomůžeme?

 • systematická příprava a rozvoj požadovaných dovedností
 • osvojení strategie skládání konkrétní zkoušky
 • studijní plán připravený vám na míru

 

Nechte si vytvořit Váš studijní plán na míru na info@extra-mile.cz