Překlady a proofreading

Angličtina je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. V mnoha zemích je používána jako jeden z úředních jazyků a je také hlavním mezinárodním dorozumívacím prostředkem.

Jazyková agentura Extra Mile provádí vysoce kvalitní překlady z angličtiny i do angličtiny. Jedná se hlavně o smlouvy, výroční zprávy, webové stránky, marketingové texty, manuály a technickou dokumentaci. Překlady pro Vás vyhotoví velmi zkušení překladatelé a korekturu provedou rodilí mluvčí.

Naši klienti od nás získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu a ohledem na odbornou stránku textu.

Typy překladů

  • obecné překlady
  • technické překlady
  • právní překlady
  • obchodní překlady
  • marketingové překlady
  • reklamní překlady
  • lékařské překlady
  • překlady knih
  • překlady webových stránek

Cena

Cena překladu se vždy liší na základě typu a obtížnosti textu, zdrojovém formátu, nezbytných grafických úprav atd. Faktorem je také požadovaný termín dokončení. Délka textu se počítá na normostrany (jedna NS = 1800 znaků včetně mezer původního textu). Čím více textu, tím nižší je pak cena za jednu NS.

Uvedené ceny jsou orientační:

Cena obecného překladu se pohybuje mezi 230 – 290 Kč / NS.

Cena odborného překladu se pohybuje mezi 330 – 390 Kč / NS.